De veerkracht van Nederlandse planten- en vogelpopulaties onder verschillende scenario’s van klimaatverandering

Wat is de invloed van het klimaat op de aantalsveranderingen en de verspreiding van soorten?
En wat zijn de effecten van extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte of zware regenval?
In dit onderzoek wordt gewerkt met populatiemodellen op basis van data die in de loop van vele jaren, ook door vrijwilligers, zijn verzameld. 

Status: 
Lopend
Partners: 

IWWR-RUN, Sovon

Opdrachtgevers: 

ALW-NWO

Contact: